Meerwaarde

Winst voor hoogwaterveiligheid

Wie de Maas in 1993, 1995 en meer recent in 2021, heeft zien tekeer gaan zal het getuigen: rivierveiligheid is niet vanzelfsprekend. Vandaar dat de Vlaamse Waterweg reeds decennia lang strijdt voor de droge voeten van de Maaslanders.

Aanvankelijk werd geopteerd voor steeds hogere dijken, doch nadien werd aan beide zijden van de Maas resoluut gekozen voor “meer ruimte voor de rivier”. Deze aanpak heeft inmiddels zijn doel niet gemist!

Gevolg: een verlaagde stroomsnelheid bij hoge debieten. Daardoor wordt ook het erosiegevaar verminderd.

Middel: ruimte creëren door specie weg te graven.

Steengoed wil hierin graag een stuwende rol spelen. Door op oordeelkundig gekozen plaatsen de juiste ingrepen te doen kan de rivier worden bedwongen. Wanneer hier voldoende grind bij vrijkomt kan dit zelfs zonder inzet van overheidsmiddelen.