Over Steengoed

Wie?

Sedert 2005 hebben de 8 toenmalige valleigrindbedrijven hun belangen samengevoegd binnen STEENGOED PROJECTEN. In 2019 werd het hoofdkantoor van STEENGOED gevestigd in Dilsen-Stokkem, centraal gelegen in de Maasvallei. Van daaruit gebeurt de aansturing voor de ontwikkeling van nieuwe ontginningsprojecten en worden lopende projecten opgevolgd door ons enthousiaste team.

Wat?

Onze bedrijfseconomische doelstelling is de continuïteit verzekeren van het aanleveren van kwaliteitsvolle bouwgrondstoffen (grind en zand) aan onze aandeelhouders. Om dit doel te kunnen verwezenlijken zijn we permanent in dialoog met alle belanghebbenden van lopende en mogelijke toekomstprojecten. De zorgvuldige uitvoering van een vergunning is immers essentieel voor het draagvlak van nieuwe ideeën: zeggen wat we doen en doen wat we zeggen!

Hoe?

Wij starten reeds in een vroeg stadium met de zoektocht naar zones waar een project met maatschappelijke meerwaarde kan gerealiseerd worden en waarbij de grindwinning de uitvoering van het project mogelijk maakt. Deze voorstellen worden vervolgens getoetst op hun haalbaarheid bij de diverse betrokkenen en omwonenden. Op grond van dit intensief overleg wordt het projectidee bijgestuurd waar nodig en vervolgens aan een uitgebreide reeks van effectenstudies (geluid, mobiliteit, uitzicht, …) onderworpen. Op basis hiervan ontstaat een concreet project dat ter beoordeling wordt voorgelegd aan het provinciale Projectgrindwinningscomité. Daar wordt nagegaan of het voorstel kan rekenen op een volledige consensus. Indien dit het geval is kan de vergunningsprocedure worden opgestart.

Van projectvoorstel tot herbestemming

Het grinddecreet voorziet een geïntegreerde aanpak: een projectvoorstel wordt verregaand in detail uitgewerkt en omvat naast de concrete nabestemming ook reeds de toekomstige eigenaar/beheerder van het heringerichte gebied. Ieder projectvoorstel wordt voorgelegd aan en goedgekeurd door het projectgrindwinningscomité.

Vanaf dan hebben wij een duidelijk beeld van hoe het gebied er in de toekomst zal uitzien, zodat we daar al tijdens de ontginning rekening mee kunnen houden. Zo besparen we tijd, werk en extra kosten en zal de herinrichting veel vlotter verlopen.

Het project­grind­winnings­comité (PGC)

Als overkoepelende bedrijfsfederatie vertegenwoordigt Belbag de grindsector in het PGC. In dit comité zetelen ook vertegenwoordigers van de provincie, de burgemeesters van de zes Limburgse grindgemeenten (Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, As en Lanaken), de landbouwsector, de milieubeweging en de Vlaamse Gemeenschap.

In consensus wordt beslist of we voor een bepaald project de nodige vergunningen kunnen aanvragen.

Projectwerking

Stel dat er in de Maasvallei plannen zijn voor een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied gekoppeld aan de ontwikkeling van extra kansen voor waterrecreatie en/of natuur. Dan onderzoekt Steengoed of het commercieel interessant is om dit project te helpen realiseren.

Omgekeerd stellen wij in het PGC ook zelf projecten voor die zowel voor ons als andere partijen een meerwaarde bieden.

Consensus als voorwaarde

Vooraleer een project in uitvoering kan gaan moet het voorstel unaniem goedgekeurd zijn in het PGC. Dit betekent heel wat vooroverleg maar zo zijn we er zeker van dat elk nieuw project een zo breed mogelijk draagvlak heeft. En dat is een goede zaak voor het Maasland!

Duurzaam Ondernemen

Steengoed Projecten zette in 2018 de eerste stap om op termijn het Voka Charter voor Duurzaam Ondernemen (VCDO) én dit van de Verenigde Naties te behalen. Dankzij dit Voka-initiatief kunnen ondernemers een actieplan op maat integreren in hun bedrijfswerking om resultaatgericht naar duurzaam ondernemen te streven. Proactief en constructief! Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan de toekenning na drie succesvolle jaren officieel plaatsvinden.

Intussen heeft Steengoed deze 3 jaren met glans doorlopen en hebben we in 2021 het internationaal erkende UNITAR SDG Pioneer certificaat van de Verenigde Naties mogen ontvangen.

Maar hier stopt het niet! Aangezien duurzaam ondernemen echt in ons bedrijfs-DNA zit, zetten we verder in op het Voka SDG Champion traject. Tijdens dit 2-jarige traject zal de focus liggen op een duurzaam transitieproject. Hiervoor streven we naar een ambitieuze CO2-reductie om zo ons steentje bij te dragen aan de internationaal afgesproken klimaatdoelstellingen.

Meer info hierover op de website van VOKA.