Iedereen wint met grind!

Steengoed gaat de uitdaging aan om via nieuwe grindprojecten een maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren op vlak van natuur, landbouw, recreatie en toerisme.

Over ons

Steengoed, we worden er allemaal beter van.


Onze bedrijfseconomische doelstelling is de continuïteit verzekeren van het aanleveren van kwaliteitsvolle bouwgrondstoffen (grind en zand) aan onze aandeelhouders. Om dit doel te kunnen verwezenlijken zijn we permanent in dialoog met alle belanghebbenden van lopende en mogelijke toekomstprojecten. De zorgvuldige uitvoering van een vergunning is immers essentieel voor het draagvlak van nieuwe ideeën: zeggen wat we doen en doen wat we zeggen!


Lees meer