Over grind

Verantwoorde grindwinning met oog voor de toekomst

Op 3 april 2009 keurde de Vlaamse regering het aangepaste grinddecreet goed. Hoewel de grindwinning eindig blijft, kan ook in de toekomst nog Limburgs vallei- en berggrind worden gewonnen.

Grindwinning kan voortaan volgens drie scenario's:

Maatschappelijke projecten van groot openbaar belang

Deze vorm van grindwinning is ongetwijfeld de meest belangrijke innovatie van het nieuwe grinddecreet. De grindsector werkt in samenspraak met de betrokken instanties (milieubeweging, landbouwsector, lokale en regionale overheden, …) en omgeving projectvoorstellen uit waarbij de grindwinning als motor fungeert om het project uitvoerbaar te maken. Het projectgrindwinningscomité (PGC) beoordeelt of deze op termijn voldoende meerwaarde creëren die de ontginning en wijziging van het landschap ruimschoots en duurzaam compenseren.

Neven­productie bij infra­structuur­werken

Bij grote openbare werken in de regio, zoals de aanleg of herinrichting van weg - of binnenvaartinfrastructuur en rivierkundige werken, kunnen grote hoeveelheden grind vrijkomen. Gezien de grote vraag naar primaire grondstoffen is het uiteraard mogelijk om deze te valoriseren.

Nevenproductie bij de winning van kwartszand

Het kwarts- of zilverzand in de Limburgse bodem is van topkwaliteit en daardoor ook geschikt voor speciale toepassingen, zoals de productie van hoogwaardig glas, transistors of chips. Doordat dit zand zich onder een belangrijk grindpakket bevindt, levert de ontginning ervan ook altijd grind en bouwzand op.