Projecten

  • Elerweerd - kennisgevingsnota, milieu-effecten rapport | Download pdf
  • Het projectvoorstel Elerweerd werd op 05 april 2011 in het Projectgrindwinningscomité in behandeling genomen en zal daar verder op zijn effecten worden onderzocht. | Download pdf