Projecten

 • Geluidsmeting september 2020 - niet technische samenvatting

  Lees artikel (pdf)...
 • De vergunning Elerweerd werd verleend op 20 maart 2019

  Nu volgt er een stand-still periode van 36 dagen, waarna wij kunnen starten met het uitvoeren van de werken. 

  Er zal gestart worden met voorbereidende grondwerken zoals het aanleggen van een werfweg tussen de locatie van de verwerkingsinstallatie en de grindwinningszone, het zetten van een transportband langs deze werfweg, het graven van een startgat in het uiterste zuiden van de Elerweerd waarin de elektrische knijpbagger zal worden opgebouwd. Ook zal gestart worden met de bouw van de verwerkingsinstallatie tussen het nieuwe kantoor en de beladingsbunker.

 • Op 28 januari en 11 februari 2019 wordt de vergunningsaanvraag besproken met de provincie Limburg.

 • Het archeologisch onderzoek is gestart

  Voorafgaand aan de vergunningverlening mag het archeologisch onderzoek al gestart worden. Vanaf 24 januari 2019 zijn we hier dan ook mee van start gegaan om de timing van de effectieve projectstart na het krijgen van de vergunning niet in het gedrang te brengen.

  De archeologen zijn gestart met het graven van proefputten en het zetten van handboringen in de zone tussen het grote grinddepot en de winterdijk en ook in het ontginningsgebied Elerweerd.   

  Het doel van deze putten en boringen is vooral het bepalen van de ouderdom van de bodem. Mede aan de hand van de bevindingen zal het vervolg van het onderzoek bepaald worden.

    

    

 • De geluidsberm wordt verhoogd

  Op de infomarkt gaven een aantal buurtbewoner te kennen dat ze het jammer vinden dat het uitzicht verstoord zal worden door de grindverwerkingsinstallatie. Om onze installatie visueel beter af te schermen zijn we op 22 januari 2019 gestart met de verhoging van de reeds aanwezige geluidsberm. Deze geluidsberm zal ook no aangeplant worden, om zo te zorgen voor een natuurlijk uitzicht.

       

  De gronden die gebruikt worden voor de verhoging zijn afkomstig uit de zone waar de installatie gebouwd zal worden. Deze was in het kader van de vergunning Booien-Veurzen reeds archeologisch onderzocht en vrijgegeven.

    

  Aangezien de dumpers die de grond vervoeren ook de ontsluitingsweg moeten kruisen, ontstaat er vervuiling van de weg. Om de hinder hiervan zo beperkt mogelijk te houden, ook op de Rijksweg, worden de wegen 2 keer per dag zuivergemaakt met een borstelwagen.

 • Het openbaar onderzoek in het kader van de vergunningsaanvraag Elerweerd liep tot en met 3 januari 2019.

  Als onderdeel van dit openbaar onderzoek werd op 20 december 2018 een infomarkt georganiseerd, waar iedereen de kans kreeg om kennis te maken met het project. Hierbij werden alle aspecten van het project Elerweerd vakkundig toegelicht en werd de tijd genomen om alle vragen te beantwoorden. Uiteindelijk hebben we een kleine 100 geïntereseerden mogen ontvangen.

  Lees artikel (pdf)...
 • De verguningsaanvraag Elerweerd is officieel ingediend en vervolgens volledig en ontvankelijk verklaard op 23 november 2018.

 • Het projectvoorstel Elerweerd werd op 5 oktober 2012 goedgekeurd door het Projectgrindwinningscomité en vervolgens ook door de Vlaamse Regering op 19 juli 2013.

 • Elerweerd - kennisgevingsnota, milieu-effecten rapport

  Lees artikel (pdf)...
 • Het projectvoorstel Elerweerd werd op 05 april 2011 in het Projectgrindwinningscomité in behandeling genomen en zal daar verder op zijn effecten worden onderzocht.