Van projectvoorstel tot herbestemming

Van projectvoorstel tot herbestemming gaan wij de uitdaging aan om via nieuwe grindprojecten een maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren op vlak van natuur, landbouw, recreatie en toerisme.

Het projectgrindwinningscomité

Als overkoepelende bedrijfsfederatie vertegenwoordigt Belbag de grindsector in het projectgrindwinningscomité. In dit nieuwe comité zetelen ook vertegenwoordigers van de provincie, de zes Limburgse grindgemeenten, de landbouwsector, de milieubeweging en de Vlaamse Gemeenschap.

Samen beslissen we of voor een bepaald project al dan niet de nodige vergunningen kunnen worden aangevraagd.

aanpak afbeelding 1

Projectwerking

Stel dat er in de Maasvallei plannen zijn voor een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied gekoppeld aan de ontwikkeling van extra kansen voor waterrecreatie en/of natuurbeheer. Dan onderzoekt Steengoed Projecten of het voor de aangesloten grinderijen commercieel interessant is om dit project te helpen realiseren.

Omgekeerd stellen wij in het projectgrindwinningscomité ook zelf projecten voor die zowel onze leden als alle andere partijen meerwaarde bieden. Juist daarom voeren we in de Maasvallei extra proefboringen uit. Zo brengen we de grindlagen gedetailleerd in kaart en selecteren we alvast de meest geschikte gebieden voor projectgrindwinning.

Consensus als voorwaarde

Het projectcomité moet elk voorstel unaniem goedkeuren. Zo zijn we er zeker van dat elk nieuw project een zo breed mogelijk draagvlak heeft. En dat is een goede zaak voor het Maasland! Want Steengoed Projecten staat voor open overleg, maximale dialoog en fantastische resultaten.

Op die manier dragen we bovendien, letterlijk en figuurlijk, ons steentje bij tot de verdere ontwikkeling van Limburg als groene, bloeiende en toekomstgerichte provincie.