Verantwoorde grindwinning met oog voor de toekomst

Op 3 april 2009 keurde de Vlaamse regering het aangepaste grinddecreet goed. Hoewel de grindwinning eindig blijft, kan voorlopig ook in de toekomst nog Limburgs vallei- en berggrind worden gewonnen. Het decreet legt de verschillende grinderijen wel duidelijke voorwaarden op. Een goede zaak voor iedereen.

wettelijk kader afbeelding 1

Het decreet is duidelijk. Grindwinning blijft eindig en kan voortaan alleen nog in drie gevallen.

Nevenproductie bij de winning van kwartszand

Het kwarts- of zilverzand in de Limburgse bodem is van topkwaliteit en daardoor ook geschikt voor speciale toepassingen, zoals de productie van hoogwaardig glas, transistors of chips. Als ondergrond van kunstgras voor sportvelden is ons kwartszand zelfs wereldwijd vermaard. Doordat het zich onder de grindlaag bevindt, levert de ontginning ervan ook altijd grind op.

Nevenproductie bij infrastructuurwerken

Bij grote openbare werken in de regio, zoals de aanleg of herinrichting van weg- of binnenvaartinfrastructuur, kunnen grote hoeveelheden grind vrijkomen. Vaak kan dit grind ter plaatse worden gebruikt. Hoe dan ook zou het zonde zijn om deze waardevolle grondstof niet te benutten.

Productie bij projecten van groot openbaar belang

Deze vorm van grindwinning is ongetwijfeld de meest belangrijke innovatie van het nieuwe grinddecreet. Het projectgrindwinningscomité staat er borg voor dat de projecten op termijn meerwaarden creëren die de ontginning en aantasting van het landschap ruimschoots en duurzaam compenseren.