Grind van bij ons, onmisbare bodemschat met unieke kwaliteiten

Steengoed Projecten vertegenwoordigt alle valleigrindbedrijven maar er bestaat ook berggrind. Wat is nu precies het verschil tussen beide soorten grind en waaraan heeft Limburg hun aanwezigheid te danken?

Berggrind: vooral uit de Jura

De Maas was ooit een woeste stroom met ontelbare nevengeulen die via de Ardennen reusachtige hoeveelheden rots uit het Juragebergte aanvoerde. Tijdens en tussen de opeenvolgende ijstijden zette het water als een vloeibare bulldozer een brede waaier van keien en leem af. Het puin verweerde verder tot het intens gekleurde berggrind dat we vandaag op het Kempisch Plateau aantreffen. Het bevindt zich boven het grondwaterniveau en wordt dus droog gewonnen, bijvoorbeeld met hydraulische graafmachines.

Doordat de keitjes met leem zijn vermengd, moet het grind voor de meeste toepassingen grondig worden gespoeld. De voorraad berggrind in Limburg wordt geraamd op ruim 1 miljard kubieke meter, waarvan intussen amper 60 miljoen kubieke meter werd ontgonnen.

berggrind afbeelding 1 berggrind afbeelding 2 berggrind afbeelding 3 berggrind afbeelding 4

Valleigrind: alleen uit de Ardennen

Toen de Maas grote bijrivieren als de Moezel verloor, werd de stroom wat rustiger en voerde het water alleen nog puin uit de Ardennen aan. Dit puin bevatte haast geen leem en vormt vandaag het grijze, goed uitgewassen valleigrind. Naar schatting gaat het om meer dan 2 miljard kubieke meter. Daarvan werd nog maar 180 miljoen kubieke meter ontgonnen.

Aangezien het valleigrind zich onder de grondwatertafel bevindt, wordt het nat ontgonnen, bijvoorbeeld met een baggermolen. Steengoed Projecten staat in voor de coördinatie van de duurzame ontginning van valleigrind.

valleigrind afbeelding 1 valleigrind afbeelding 2 valleigrind afbeelding 3

Limburgs grind: onmisbare grondstof

Voor de bouwsector en met name de beton- en asfaltindustrie is grind onmisbaar. Alternatieven, zoals gerecycleerd bouwpuin, hebben voor de meeste toepassingen immers niet de vereiste kwaliteit. Kunnen we dan geen grind invoeren? Toch wel, maar dat is een dure en door het transport allesbehalve milieuvriendelijke oplossing. Bovendien geeft ook het ontginningsbeleid van onze buurlanden voorrang aan de eigen binnenlandse markt.

We kunnen ons Limburgs grind gewoon niet missen. Daarom onderzoekt Steengoed Projecten de mogelijkheid om grindwinning te koppelen aan natuurontwikkeling, waterbeheersing, landschapsinrichting, landbouw en andere projecten met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Precies zoals het grinddecreet dat voorschrijft.